ปัจจุบันทางบริษัทได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าสินค้าผ่านทาง Promptpay แล้ว

เพื่อช่วยลดอัตราค่าธรรมเนียมในการชำระค่าสินค้า

ทางลูกค้าสามารถชำระผ่านทาง QR Code

Promptpay ID : 0105536047531

หรือผ่านทาง ID 0105536047531 ครับ

อย่างไรก็ดี ลูกค้าก็สามารถชำระผ่านทางบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ได้เหมือนเดิมครับผม

ค่าธรรมเนียม

กรณีโอนเงินต่ำกว่า 5000 บาท จะไม่เสียค่าธรรมเนียม (กรณี บุคคลธรรมดาชำระให้บริษํท)

นิติบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท จะเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาท ครับ

หมายเหตุ 2. สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลค่าธรรมเนียมการชำระผ่าน Promptpay ได้จากที่นี่ครับ https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSServices/PromptPay/Documents/PromptPay_Fee.pdf