รางปลั๊ก / ปลั๊กพ่วง TOSHINO มีการรับประกันแบบ Life Time 

หากมีการเสียหาย จากไฟไม่เข้า , สวิตซ์ไฟเสีย , สถานะไฟไม่แสดง (ยกเว้นกรณีไหม้ หรือสายขาด)

สามารถนำส่งสินค้ามาซ่อมได้ที่ Central , The mall หรือร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย TOSHINO ได้ครับ

 

กรณีมาส่งที่บริษัทแสงงามกรุ๊ป  ทางบริษัทขอเวลาในการดำเนินการ 2-3 อาทิตย์ในการส่งซ่อมและประสานงานกับทาง TOSHINO ครับ