เพิ่มช่องทางชำระผ่าน Promptpay

ทางบริษัทได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าสินค้าผ่านทางระบบ Promptpay หมายเลข 0105536047531 เพื่อความสะอวกในการชำระของลูกค้าครับ

อ่านต่อ