สรุปมาตรฐานสายไฟใหม่ ตาม มอก. 11-2553 จาก นิตยสาร TEMCA

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.temcathai.com/magazine/documents/volume_19_issue_1/temca_magazine_19_1_39.pdf