หยุดทำการในช่วงวันวิสาขบูชา

โดยบริษัทหยุดทำการวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

และจะเปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567