หยุดทำการในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

โดยบริษัทหยุดทำการวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

และจะเปิดทำการวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567