วันหยุดประจำปี 2564
1 ศุกร์ 1 มกราคม 2564 วันปีใหม่
2 เสาร์ 2 มกราคม 2564 (หยุดเพิ่ม) วันปีใหม่
3 ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน
4 เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564 (หยุดเพิ่ม) วันตรุษจีน
5 ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา
6 จันทร์ 12 เมษายน 2564 (หยุดเพิ่ม) วันสงกรานต์
7 อังคาร 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
8 พุธ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
9 พฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
10 เสาร์ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน
11 พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี 
12 เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
13 พุธ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
14 พฤหัสบดี 12 สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ
15 ศุกร์ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

** ประกาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ