ตะกร้า 0

สายไฟ THW

Short Description
FUHRER - THW
SKU
fuhrer-thw
ราคาต่ำสุด ฿1,210.00
พร้อมส่ง
THW
THW

FUHRER - สาย THW

สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 THW เป็นสายไฟฟ้าแรงดันต่ำตามมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3-2553 ซึ่งเพิ่งประกาศใช้แทนมาตรฐาน มอก. 11-2531 เดิมที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 (THW) นี้ใช้เป็นสายไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและนิยมใช้งานเป็นสายส่งกำลังไฟฟ้าทั่วไปอย่างกว้างขวางในอาคารทั่วไปและโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วงจรไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อให้รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 750 โวลท์ และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทั้งนี้สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 (THW) จะมีลักษณะเป็นสายเดี่ยวเพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแบบเดินร้อยท่อ หรือเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิดและเป็นสถานที่ที่แห้ง 

ข้อมูลเพิ่มเติม
ยี่ห้อ Fuhrer
ประเภทสายไฟ THW