วันหยุดประจำปี 2566

1

จันทร์

2 มกราคม 2566

วันปีใหม่ (ชดเชย)

2

จันทร์

23 มกราคม 2566

 วันตรุษจีน (ชดเชย)

3

จันทร์

6 มีนาคม 2566

วันมาฆบูชา

4

พฤหัสบดี

13 เมษายน 2566

วันสงกรานต์

5

ศุกร์

14 เมษายน 2566

วันสงกรานต์

6

เสาร์

15 เมษายน 2566

วันสงกรานต์

7

จันทร์

1 พฤษภาคม 2566

วันแรงงาน 

8

เสาร์

3 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี 

9

จันทร์

5 มิถุนายน 2566

วันวิสาขบูชา (ชดเชย)

10

ศุกร์

28 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

11

เสาร์

29 กรกฎาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (เพิ่มเติม)

12

อังคาร

1 สิงหาคม 2566

วันอาสาฬหบูชา

13

เสาร์

12 สิงหาคม 2566

วันแม่แห่งชาติ

14

ศุกร์

13 ตุลาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

15

อังคาร

5 ธันวาคม 2566

วันพ่อแห่งชาติ

16

ศุกร์

29 ธันวาคม 2566

วันสิ้นปี (ชดเชยวันที่ 31 เพิ่มเติม)

17

เสาร์

30 ธันวาคม 2566

วันสิ้นปี

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566