วันหยุดประจำปี 2565
1 เสาร์ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่
2 อังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันตรุษจีน
3 พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
4 พุธ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
5 พฤหัสบดี 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
6 ศุกร์ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
7 เสาร์ 16 เมษายน 2565 (หยุดเพิ่ม) วันสงกรานต์
8 จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 วันแรงงาน (ชดเชย)
9 จันทร์ 16 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา (ชดเชย)
10 ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี
11 พุธ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
12 พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
13 ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ
14 พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
15 จันทร์ 5 ธันวาคม 2565 วันพ่อแห่งชาติ
16 เสาร์ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564